top of page

 

Толуен, още наричан толуол, метилбензен или фенилметан, е ароматен въглеводород от реда на бензените с химична формула C₆H₅CH₃. Представлява безцветна запалима течност със специфична миризма. Точката на топене на толуена е -95 °C, а точката на кипене е 110 °C.

Съдържа се в каменовъгления катран и в продукти, получени при термична обработка на нефт и нефтопродукти (пиролиза).

Толуенът намира приложения като разтворител и при производството на тротил, захарин, бои и лекарства. Използва се като суровина за производството на бензен, капролактам, фенол и други.

Толуол (Толуен) / Toluene

19,20лвPreço
IVA incl.
 • Формула: C7H8

  Температура на кипене: 110,6°C

  Плътност: 867 kg/m³

  Моларна маса: 92,14 g/mol

  Температура на топене: -95°C

  Класификация: Арени

bottom of page