top of page

Силикагел - SiO2

 

Силикагелът е анхидрид на силициевата киселина. Представлява твърдо, прозрачно вещество със силни абсорбционни и адсорбционни свойства.

 

Използва се широко в бита, техниката и лабораторната работа за:

  • контрол на влажността (активно поглъща водните пари);
  • филтриране на течности и разтвори;
  • разделяне на съставките на многокомпонентни разтвори (чрез течна хроматография).

 

Най-често силикагел се използва за поддържане на суха среда за продукти, които биха се повредили от влагата. Силикагел се слага в опаковки от лекарствени разтворими таблетки и електронни компоненти, в хранилища, в музейни витрини и др. Силикагелът има пореста структура и голяма вътрешна повърхност и може да поглъща влага до 40% от собственото си тегло. Силикагелът не е токсичен и е незапалим.
Може да се регенерира чрез изсушаване в сушилни пещи при висока температура.

Силикагел

24,00лвPreço
IVA incl.
  • САМО на ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

bottom of page