top of page

 

Shellsol A е нафта, мощен органичен разтворител съдържа> 99% аромати.

Shell-Sol A е използван като разтворител за различни естествени и синтетични смоли; като разтворител и разредител за печене на лак, използва се също като разредител за различни бои, лакове и лакове и като обезмаслител за метали.

 

Shellsol A - Нафта, мощен органичен разтворител

18,00лвPreço
IVA incl.
 • Състояние: Течно

  Цвят: Безцветен

  Мирис: Ароматен

  Разтворимост във вода: Неразтворим

  Разтворим в: Повечето органични разтворители.

  Вискозитет: Вискозен

  Точка / диапазон на кипене ° C: 140-200

  Точка / диапазон на топене ° C: <-50

  Граници на запалимост: долна: 0,7 горна: 7,0

  Точка на възпламеняване ° C: 43

  Автозапалимост ° C: 450

  Налягане на парите: 0.29kPa@20c

  Относителна плътност: 0.882

bottom of page