top of page

Точка на кипене: 145 - 205 ° C; Не е подходящ за медицински цели!

Shellsol® D 40 без аромат

25,20лвPreço
IVA incl.
  • Химично описание: Смес от парафинови и нафтенови въглеводороди C9-C11. 
    Форма: течна

    Разтворимост във вода: незначителна 

    Точка на кипене: 130 - 193 ° C

bottom of page