top of page

Ксилолът широко се използва като разредител и разтворител в бои, лакове, лепила и мастила. Смес от ксилен може да се използва за фини лакове (черно смолисто вещество, използвано като естествен лак), когато се желае по-бавно сушене.  Ксилолът е суровина в производството на мономер (просто съединение с молекули, които се свързват заедно за образуване на полимери), наречено терефталова киселина. Тази киселина се използва при производството на полимери (естествени или синтетични съединения, съставени от големи молекули). Той е добър почистващ препарат за силициеви и стоманени пластини. Използва се и за стерилизиране на много вещества. Ксилолът се използва като суровина в производството на масло. Също така се среща в малки количества в бензина и реактивното гориво.

Ксилолът е бистър, безцветен, сладко-миришещ разтвор на три ароматни въглеводородни изомери, получени от суров нефт чрез процес, наречен алкилиране. Ксиленът се състои от три различни изомера: параксилен, ортоксилен и метаксилен. Ксилолът може да бъде както естествен, така и изкуствен и широко използван като разтворител в кожарската, каучуковата и печатарската промишленост. Други приложения на ксилола са междинните химикали и високоактивни бензинови и авиационни смесителни агенти. Ксиленът се използва и в дихателните апарати (инхалатори) за администриране на изкуствено дишане поради неговите опияняващи свойства.

Ксилол - разредител

19,00лвPreço
IVA incl.
  • Промишлена употреба, Професионална употреба, Потребителска употреба

  • Почистващи препарати и добавки, Добавки за строителни материали, Cвързващ прах агенти, Лубриканти и добавки, Лабораторни химикали, Mеждинни, Горива, Пълнителите, Пестицидите, Експлозиви

bottom of page