top of page

Хлороформ (наричан още и трихлорметан или метилтрихлорид) е химично съединение, което има химична формула CHCl3. При нормални условия е безцветна летлива течност със сладък вкус. Практически е неразтворим във вода. Хлороформът е химикал с множество приложения, но е известен и със своите опасности. Ако се вдишва или поглъща дълго време, има опасност да се причинят сериозни здравословни проблеми. Вреден е за поглъщане.

 

НЕ СЕ ПРЕДЛАГА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА!

 

 

Хлороформ

33,60лвPreço
IVA incl.
  • Точка на топене: -63,5 °C
  • Точка на кипене: 61,2 °C
  • Гъстота: 1,48 г/см³ при 20 °C
  • Разтворимост: Хлороформът е лесно разтворим в органични разтворители като етилов алкохол, етер и масла, но е почти нерастворим във вода.
  • Производство на пластмаси и разтворители: Хлороформът се използва като суровина в промишлеността за производство на различни органични съединения, включително пластмаси и разтворители.
  • Като препарат за почистване: Поради разтворителните свойства хлороформът е бил използван за почистване на помещения и премахване на петна. Обаче това приложение е рядко днес, защото се счита за токсичен.
  • Като индустриален разтворител: Хлороформът е бил използван като разтворител за мазнини, масла и други вещества в различни индустрии. Но отново, това приложение е ограничено поради опасностите, свързани с него.
bottom of page