top of page

Acrylic One смола на водна основа (съкратено A1) е двукомпонентна система на водна основа, съдържаща се от безцветен течен акрилен полимер и реактивна минерална основа в бял прах от слонова кост.
Смолата на водна основа Acrylic One се утвърждава при стайна температура след смесване на двата компонента в тегловно съотношение 1:2 (100 части течна смола + 200 части прахообразна основа), които след като се смесват, образуват течно и идеално течно съединение с време за обработка от 20 минути и способна да улови и най-малките де